Wat houdt een abortus in?

Niet elke zwangerschap is gepland of gewenst.

Als je zelf ongepland of ongewenst zwanger bent heb je 2 mogelijkheden. Je kan de zwangerschap uitdragen en het kind houden of afstaan voor adoptie, of je kan kiezen om de zwangerschap te beëindigen (= abortus).

Een abortus kan volgens de Belgische wet tot 14 weken na het begin van de laatste maandstonden. Met je vragen rond ongeplande of ongewenste zwangerschap kan je bij ons terecht. Onze medewerkers ondersteunen je bij het maken van jouw keuze. Wij begeleiden je, om het even of je kiest voor het beëindigen of het behoud van de zwangerschap.

Er zijn twee methodes om een zwangerschap af te breken. Er bestaat niet zoiets als de ‘beste’ methode. Beiden hebben voor- en nadelen en begrenzingen. De keuze wordt bepaald door de duur van de zwangerschap, jouw situatie, medische achtergrond en persoonlijke voorkeur.

Tot en met 8 weken zwangerschap kan je kiezen tussen de abortuspil of de zuigcurettage. Vanaf 8 weken tot 14 weken, wordt enkel nog de zuigcurettage toegepast. Een zwangerschapsafbreking met behulp van de abortuspil zorgt ervoor dat een miskraam op kunstmatige wijze wordt opgewekt. De behandeling verloopt in twee fasen:

  1. de inname van Mifepristone (ook wel abortuspil genoemd) waarbij je een half uur in het centrum bent.
  2. één of twee dagen later het gebruik van een prostaglandine (om het samentrekken van de baarmoeder te bevorderen) waarbij je ongeveer vier uren in het centrum bent.

Mifepristone werkt het best tot en met 8ste week na het begin van de laatste maandstonden. (lees meer onder: 'wat is een abortuspil?')

De zuigcurettage duurt ongeveer vijftien minuten en wordt uitgevoerd onder plaatselijke verdoving. Je mag iemand meebrengen om je te vergezellen en om eventueel tijdens de ingreep bij je te zijn.

Er is ook de hele tijd een verpleegkundige aanwezig. Na de behandeling rust je nog even in het centrum. Je verblijft hier in totaal anderhalf tot twee uur. (voor meer uitleg: zie 'wat is een zuigcurettage?')

Er zijn twee methodes om een zwangerschap af te breken. Er bestaat niet zoiets als de ‘beste’ methode. Beiden hebben voordelen, nadelen en begrenzingen. De keuze wordt bepaald door de duur van de zwangerschap, het advies van de arts en persoonlijke voorkeur.

Tot 8 weken zwangerschap kan je kiezen tussen de abortuspil of de zuigcurettage. In een later stadium, tot 14 weken, wordt enkel nog de zuigcurettage toegepast.

Voor meer uitleg over beide behandelingen, lees je het antwoord onder 'Wat is een abortuspil?' en 'Wat is een zuigcurettage?'

We vragen je op de dag van de behandeling volgende zaken mee te brengen:

  • reservekledij
  • slaapkleed of lang t-shirt
  • een extra slip, geen string
  • maandverbanden
  • 288€  indien je niet in orde bent met het ziekenfonds, je hebt dan in totaal 532€ betaald
  • eventueel: pantoffels, washand en handdoekje

Een zwangerschapsafbreking door het innemen van de abortuspil heeft als gevolg dat op kunstmatige wijze een miskraam wordt opgewekt. Deze behandeling verloopt in twee fasen:

  1. je start met het innemen van Mifepristone
  2. en twee dagen later gebruik je een prostaglandine.

Mifepristone werkt best voor de 8ste week na het begin van de laatste maandstonden. Als je langskomt voor de Mifepristone-pil, blijf je ongeveer een halfuur in het centrum. Je hebt eerst een kort gesprek met een psychosociale medewerker, waarna je de Mifepristone-pil inneemt.

Twee dagen later kom je opnieuw naar ons centrum voor het gebruik van de prostaglandines. Hierbij verblijf je ongeveer vier uur in het centrum. Je wordt hierbij begeleid door iemand van het verpleegkundig personeel. We raden je ook aan je te laten vergezellen door partner, vriend, vriendin, ouder, kennis of een ander persoon waar je je goed bij voelt. Prostaglandines zijn tabletten die je zelf vaginaal inbrengt. Ze zorgen ervoor dat de baarmoeder samentrekt en veroorzaken zo het afstoten van het vruchtzakje. Deze afstoting kan gebeuren tijdens je verblijf in het centrum en meestal binnen de 24 uur. Je kan hierbij aanzienlijk meer bloed verliezen dan tijdens normale maandstonden en het bloed kan stolsels bevatten. Dit bloedverlies kan 2 tot 3 weken duren.

De zuigcurettage is een medische ingreep waarbij de baarmoeder met een smal buisje wordt leeggezogen. Hiervoor neem je plaats op een gynaecologische stoel. De arts brengt een speculum (kijkapparaat) in de vagina en ontsmet die. De baarmoedermond wordt plaatselijk verdoofd en wijder gemaakt, waarna de arts een dun buisje inbrengt om de baarmoeder te ledigen. De injecties voor de plaatselijke verdoving worden meestal weinig tot niet gevoeld, terwijl je bij het wijder maken van de baarmoederhals een lichte menstruatiepijn kan voelen. Bij het leegzuigen van de baarmoederholte trekt de baarmoeder samen, wat tijdelijk matige tot hevige krampen kan veroorzaken.

De zuigcurettage duurt ongeveer vijftien minuten en wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Je mag iemand meebrengen die jou vergezelt en/of tijdens de ingreep bij je blijft. Na de behandeling rust je nog uit in het centrum. Tijdens en na de behandeling word je begeleid door een verpleegkundige. Je verblijft in totaal anderhalf tot twee uur in het centrum.

Abortus is veilig. In België wordt abortus uitgevoerd in wettelijk erkende centra. Complicaties kunnen zich bij elk medisch handelen voordoen, maar ervaring leert dat complicaties zeldzaam zijn en snel behandeld kunnen worden.

De medewerkers in ons centrum leggen uit hoe de behandeling verloopt. Ze geven raad waar je na de behandeling terecht kan als je je zorgen maakt.

Wat je zal voelen valt moeilijk te voorspellen. De ervaring verschilt enorm van vrouw tot vrouw. We maken een onderscheid tussen een zuigcurettage en de abortuspil.

De injecties voor de lokale verdoving bij een zuigcurettage worden over het algemeen weinig gevoeld, terwijl het wijder maken van de baarmoederhals meestal een lichte menstruatiepijn veroorzaakt.

Bij het leegzuigen van de baarmoederholte trekt de baarmoeder samen, wat sommige vrouwen vergelijken met flinke menstruatiepijn. (Voor meer uitleg over de zuigcurettage, lees het antwoord op de vraag 'Wat is een zuigcurettage?') Bij een behandeling met de abortuspil kan je na het innemen van de prostaglandines last hebben van krampen. Ook hier is de ervaring zeer verschillend. Sommige vrouwen voelen amper dat hun baarmoeder samentrekt, anderen voelen lichte tot hevige krampen. (Voor meer uitleg over de abortuspil, lees het antwoord op de vraag 'Wat is een abortuspil?')

Indien nodig, kan je onze medewerkers om pijnstillers vragen.

Als je langskomt voor de eerste consultatie, blijf je ongeveer twee uur in ons centrum. Indien je dit wil, kan je meerdere keren op gesprek komen vooraleer je beslist.

Hoelang de behandeling duurt is afhankelijk van de gekozen methode.

Als je voor een zuigcurettage kiest, blijf je ongeveer anderhalf tot twee uur in ons centrum. De behandeling zelf duurt een kwartier. (Voor meer uitleg over de zuigcurettage, lees het antwoord op de vraag 'Wat is een zuigcurettage?')

Als je kiest voor de abortuspil kom je twee keer bij ons langs. Voor het innemen van de Mifepristone-pil reken je ongeveer een halfuurtje. Twee dagen later kom je opnieuw naar ons centrum voor het gebruik van de prostaglandines. Ditmaal mag je op ongeveer vier uur rekenen. (Voor meer uitleg over de abortuspil, lees het antwoord op de vraag 'Wat is een abortuspil?')

Als je een spiraal liet plaatsen, als je je zorgen maakt omwille van fysieke redenen of als de arts dat wenselijk acht, voorzien we tijd voor een nacontrole. Je maakt hiervoor een afspraak. Deze nacontrole is in de dienstverlening inbegrepen en is dus gratis. Als je voor een nacontrole bij je eigen arts of gynaecoloog kiest, ontvangt je arts, als je daarmee instemt, een verslag van ons centrum. 

Als je na je abortus nood hebt aan een gesprek kan je bij ons terecht. Je kan alleen komen of samen met een steunfiguur (partner, vriend(in), familie, …). Je partner kan – ook zonder jou - terecht indien hij/zij een gesprek wenst.  Je maakt hiervoor eerst een afspraak. Dit extra gesprek is gratis. 

 

Als je in orde bent met de ziekteverzekering betaal je 3,80 EUR voor de volledige begeleiding in het centrum. Als je niet in orde bent, kijken we met jou of een andere instantie de kosten op zich kan nemen (OCMW, Fedasil, Rode Kruis). Als geen enkele instantie financieel tussenkomt, zoeken we samen met jou een oplossing.